O tworzeniu stron www

ane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C1.

O tworzeniu stron www strony internetowe rybnik

HTML 5 Wikipedia

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C1.