Dentyści, stomatolodzy i ...

wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna

Dentyści, stomatolodzy i ... dobry stomatolog cieszyn

Definicja implantologii

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stomatologiczna